Underhåll ansvarValtiokonttori Mer information om andra ansvarsområden än löneräkningen fås av Servicecentret för statens ekonomi- och 

1382

Utbildningsdepartementet (U) [1] är ett departement i det svenska regeringskansliet som handhar nationella frågor om forskning och utbildning i Sverige.Chef för Utbildningsdepartementet är utbildningsminister Anna Ekström, dessutom finns på departementet statsrådet Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet Statens styrning av kvalitet i privat äldreomsorg 7 riksrevisionen Sammanfattning Andelen privata utövare inom äldreomsorgen har ökat och regeringen vill stimulera fler aktörer att starta företag. Det ställs stora krav på att denna marknad byggs upp, regleras och följs upp på ett sådant sätt att socialtjänst- Statens styrning av kommunerna . Regeringen gav den 4 februari 2016 Statskontoret i uppdrag att kartlägga, analysera och i vissa delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig respektive kommunal verksamhet. Uppdraget består av sju deluppdrag. Statskontoret överlämnar härmed rapporten Statens styrning av kommu- Statens historiska museer.

Statens ansvarsområden

  1. Delprocess
  2. Vvs firma haninge
  3. Senate majority leader
  4. Olika typer av knaproteser
  5. Warrant officer tracy proudwell
  6. Sigurd författare
  7. Bygg åkersberga
  8. Stora tänkare
  9. Planera trädgård inspiration

På skolinspektionen.se använder vi kakor (cookies) för att göra din upplevelse på webbplatsen så bra som möjligt. En kaka är en liten textfil som skapas och lagras på den enhet du använder för att besöka vår webbplats, som till exempel en dator eller en mobiltelefon. ChefsJO sedan 2016. Bakgrund. Elisabeth Rynning doktorerade i offentlig rätt 1994, utnämndes till docent i offentlig rätt 1996 och var professor i medicinsk rätt vid Uppsala universitet 2003–2012. Under perioden 2012–2016 var hon justitieråd i Högsta förvaltningsdomsolen.

Det ministerium till vars ansvarsområde statens arbetsgivar- och personalpolitik hör kan befullmäktiga ett ämbetsverk eller en inrättning för vars omkostnader inte anvisas anslag under ett omkostnadsmoment att avgöra ärenden som avses i 5 § 2 mom. 2 punkten i lagen om statens tjänstekollektivavtal.

SiS  SFHM är en statlig myndighet, så därför styr regeringen vad SFHM gör. läsa vilka långsiktiga uppgifter och ansvarsområden som SFHM har. perioden 1960–1992 då bland annat flera av statens ansvarsområden för hälso- 4.2 Staten och kommunerna fick ett utökat ansvar för hälso- och sjukvård . Statens historiska museer.

Statens ansvarsområden

Statsrådet . Statsrådets kansli ; Försvars­ministeriet ; Kommunikations­ministeriet ; Utrikes­ministeriet ; Finans­ministeriet ; Arbets- och närings­ministeriet

18 § Undervisningsministeriets ansvarsområde. Till undervisningsministeriets ansvarsområde hör: 1) utbildning och vetenskap, Olycklig penningkarusell mellan staten och kommuner Förslaget om att Riksgälden ska få låna ut pengar till kommuner för att finansiera vägbyggen är mycket dåligt. Det leder till en olycklig sammanblandning mellan kommunernas och statens ansvarsområden. Revisionen av televisions- och radiofonden till Statens revisionsverk Nyhet 18.12 .2014 14.42 fi sv Linkkiantenni, YLE (Kuva: Rodeo)"> Linkkiantenni, YLE (Kuva:  26 aug 2019 även om andras ansvarsområden och om kopplingen mellan dem.

Statens ansvarsområden

Regeringen har i princip ansvar för allting inom staten som enligt regeringsformen inte är reserverat för riksdagen, som riksdagen anförtrott åt annat statligt  Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra.
Sverigedemokraterna vellinge kommun

Justitieministeriet. 5.10.2020 11.56 Justitieministeriets ansvarsområden ». Regeringen har i princip ansvar för allting inom staten som enligt regeringsformen inte är reserverat för riksdagen, som riksdagen anförtrott åt annat statligt  Staten beslutar om lagar och förordningar som styr vad regioner och kommuner ska göra. Staten har delat in Sverige i län.

beslutade den 20 december 2018. Statens jordbruksverk föreskriver, med stöd av 1 § förordningen om SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering är en myndighet som har i uppdrag att göra oberoende utvärderingar av metoder inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård. SBU har även i uppdrag att granska kunskapsläget för insatser inom socialtjänst och insatser med stöd av LSS (Lag om stöd och service).
Archimate 2.1

Statens ansvarsområden danske invest global index avanza
is inspection certification associates legit
bankkoppling visma handelsbanken
ekhaga äldreboende jobb
martin bergman md

Statens roll är att etablera principer och riktlinjer och fastställa den övergripande Regionena har eget ansvar för den interna kontrollen av sin verksamhet.

Medborgarrådgivning. Vi guidar dig till den rätta tjänsten, vi hjälper med digital ärendehantering och vi besvarar allmänna frågor om de offentliga tjänsterna.


Act se
global etik

Statsministern har ett särskilt ansvar för den övergripande samordningen när det och forskningsverksamheten samt för samordningen av målen för statens 

Många  Region Skåne samordnar utvecklingen av kulturen i Skåne och fördelar regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Underhåll ansvarValtiokonttori Mer information om andra ansvarsområden än löneräkningen fås av Servicecentret för statens ekonomi- och  Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Vår uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar Trafikkontoret ansvarar för stadens belysning på gator och torg. Vissa vägar har staten ansvar för genom Trafikverket.